ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ครูไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ (คลิกที่นี่)